Zohero.com rör aldrig organisationens pengar. De insamlade gåvorna ligger på ett klientmedelskonto hos vår bank, SEB (granskad av Finansinspektionen), som betalar ut pengarna till organisationerna efter avslutad insamling. Alla gåvor redovisas på vår hemsida och stäms av mot rapporter från betalväxel och inlösande bank. Vi har även en oberoende revisor som årligen granskar alla våra transaktioner.