Contributor Questions

General questions on contributing to a campaign

Why do I need to confirm my Swish payment in an email? (Sweden only)
När du ger ett bidrag via Swish så skickas pengarna direkt till organisationens bankkonto. Så därför skickar vi ett mail till dig där vi ber dig bekräfta di...
Mon, 17 Jul, 2017 at 10:31 AM
How can I be sure the organisation will receive the funds? (Sweden only)
Zohero.com rör aldrig organisationens pengar. De insamlade gåvorna ligger på ett klientmedelskonto hos vår bank, SEB (granskad av Finansinspektionen), som b...
Mon, 17 Jul, 2017 at 10:13 AM