För att kunna samla in pengar på Föreningsinsamling.se behöver man ha en registrerad förening med ett bankkonto. Gör så här för att starta en förening:


1 - Starta en förening 

https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foreningar/ideellaforeningar/starta.4.70ac421612e2a997f85800028338.html


2 - Ansöka om organisationsnummer

https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/8400.4.39f16f103821c58f680007104.html


3 - Öppna ett konto med ett bankgiro- eller plusgiro-kontonummer till er förening hos en bank


När det är plats kan ni registrera er och starta en insamling på foreningsinsamling.se

http://foreningsinsamling.se/