Utbetalning sker månadsvis oavsett om insamlingen är avslutad eller inte. 


Mottagarkonton som registrerats efter sommar 2017

Alla kortbetalningar som skett inom en månad betalas ut i mitten på nästkommande månad. Dvs betalningar som skett i jan i mitten på feb. Beloppet som betalas ut är insamlat belopp minus avgifter.


Swishbetalningar går direkt till mottagarens Swish-konto och pengarna hanteras aldrig av Zohero.


Mottagarkonton registrerade innan sommaren 2017

När en betalning genomförs så överförs pengarna till vårt klientmedelskonto hos SEB inom 2-4 veckor och betalas ut till organisationens bankgiro- eller plusgirokonto i början på nästkommande månad. 


En betalning som görs i januari betalas oftast ut i början på mars, dvs inom ca 35-65 dagar, beroende på när på månaden de gavs.