Utbetalning till organisationer sker månadsvis oavsett om insamlingen är avslutad eller inte. 


Vi använder idag två olika betalväxlar, Paynova och Stripe. Alla organistioner som registrerade sig innan sommaren 2017 använder Paynova och de som registrerats efter sommaren 2017 har Stripe. Om ni vill byta betalväxel för ert konto till Stripe så är det bara att höra av sig.


Utbetalningar via Paynova

När en betalning genomförs så överförs pengarna till vårt klientmedelskonto inom 2-4 veckor och betalas ut till organisationens bankgiro- eller plusgirokonto i början på nästkommande månad. 


En betalning som görs i januari betalas oftast ut i början på mars, dvs inom ca 35-65 dagar, beroende på när på månaden de gavs.


Varför tar det så lång tid? Sanningen är att när någon t.ex. ger en sms-gåva så betalas gåvan först med nästa mobilfaktura. Vi får därför pengarna först månaden efter och betalar sedan ut en gång per månad.


Utbetalningar via Stripe

Alla kortbetalningar som skett inom en månad betalas ut i mitten på nästkommande månad.