Insamlingsbloggen är ett smart verktyg på din insamlingssida som inte bara ger er sida mer liv utan hjälper er även att kommunicera med era givare/köpare.


Inlägget skickas automatiskt via email till alla dem som bidragit till insamlingen - så använd gärna bloggen med jämna mellanrum för att informera era givare hur det går med insamlingen och be dem hjälpa er att sprida ordet vidare.


Ni kan även välja att publicera inlägget på Facebook vilket då automatiskt blir en påminnelse om kampanjen till de som ännu inte engagerat sig.