Facebook lagrar alla bilder och texter från de sidor som sprids på Facebook (det kallas för cache data) i deras egna system. Detta gör de för att inte behöva hämta datan varje gång någon delar eller likear länken och på så sätt sparar de massor av processorkraft. Detta gör dock att de ibland sprids gamla bilder och texter.


Facebook är medvetna om problemet och har tagit fram ett sätt så att man kan lösa det. Det man gör är att:


1) Gå in på: https://developers.facebook.com/tools/debug/og/object/

2) Klistrar in länken till den sida vars information behöver uppdateras hos Facebook

3) Klicka på "Fetch new scrape information"


Om man scrollar ner på sidan en bit så kan man se vilken bild och vilken text som är sparad i Facebooks system. 


OBS: Ofta måste man klicka på "Fetch new scrape information" 5-7 gånger innan informationen blir uppdaterad.