Vill du skicka ett personligt tackmeddelande till de som bidrar till din kampanj? Det ändrar du enkelt under "Redigera sida" under fliken "Banner och tackmejl". 


Mailet börjar alltid med "Hej" och personens namn så du behöver inte börja meddelanden med "Hej".


Om ni inte väljer ett eget så får alla som bidrar ändå alltid ett automatiskt tackmail från oss, hur det ser ut ser du här nedan.