Innan du publicerar din kampanj så kan det vara bra att planera och förbereda för hur och när kampanjen ska spridas. 


Tips på vad man kan förbereda inför en publicering:

  • Nyhetsbrev 
  • Inlägg till Facebook och andra sociala medier
  • Att bannern ligger uppe, synlig, på hemsidan
  • Om möjligt försök hitta en ambassadör med kopplingar till er som kan hjälpa till att sprida kampanjen
  • Prata med lokalpressen och be dem skriva en artikel om kampanjen 


Ju mer ni förbereder desto större är chansen att ni lyckas.