Skriv ett tydligt syfte där det framgår vad pengarna kommer att användas till. Ju tydligare syfte desto enklare är det att engagera era supportar och ambassadörer att stötta er men även att få dem att sprida kampanjen vidare. Det är också bra att använda en bra bild som skapar en känsla för ändamålet. Bilden visas bland annat även när ni delar kampanjen på Facebook.


Här nedan är några tips på vad du bör tänka på när du skriver syftet:

  • Varför startar ni kampanjen?

Försök att vara så konkret som möjligt om varför insamlingen är viktig och varför ni startar den. 

  • Vilken effekt kommer insamlingen att ha?

På vilket sätt kommer pengarna att göra nytta? Ge gärna ett konkret exempel för att förtydliga insamlingsmålet. 

  • Vad betyder era supportrar och ambassadörers stöd?

Låt de som stöttar kampanjen veta vad deras stöd betyder för insamlingen. Ta tillfället i akt att tacka dem som vill bidra och be dem dela din insamlingssida.


Ni kan även skapa olika betalknappar för olika syften om ni i stort behöver få in pengar till olika delar i verksamheten. Ni kan enkelt få informationen om vem som har gett till vilket syfte via våra rapporter som du kan ladda ner.