Har du inte nått ditt mål men slutdatumet är nått kan du enkelt förlänga din kampanj. Gå in under "Redigera sida" uppe i högra hörnet när du är inloggad på din sida och ändra slutdatum under "Välj slutdatum".